คำ: Nestor Chylak

ใน:
Nestor Chylakการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNestor Chylakในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough