วิธีการออกเสียงคำว่า mvulo

ใน:
mvulo รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : mvulo mvulo [xh] คุณรู้วิธีการออกเสียง mvulo หรือไม่

สุ่มคำ: uqonqothwaneiqhirhaiqaqauqhoqhoqhoinkungu