คำ: Jien inħobbok

ใน:
การออกเสียงคำว่า Jien inħobbok ในภาษา มอลตา [mt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Jien inħobbok ในภาษามอลตา

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: Sahhaċavettagħasfurħanutieqaf