คำ: kuda

ใน:
kudaการออกเสียงใน มลายู [ms]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkudaในมลายู

เสียงและภาษาบนแผนที่

kudaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: satutigaTujuhLapankemudahan