คำ: good morning

ใน:
good morningการออกเสียงใน มลายู [ms]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงgood morningในมลายู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: bahubapakbondabukubulan