คำ: movimento de rotação

movimento de rotaçãoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmovimento de rotaçãoในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ruacasacachaçaBoa noitemulher