วิธีการออกเสียงคำว่า mosupologo

ใน:
mosupologo รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : mosupologo mosupologo [tn] คุณรู้วิธีการออกเสียง mosupologo หรือไม่

สุ่มคำ: dumelatshenolomasomenne supaKe a go rataMma.