คำ: mieđašeatni

ใน:
mieđašeatniการออกเสียงใน ซามิเหนือ [sme]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmieđašeatniในซามิเหนือ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: riegádahtevárrogasatjaskatvuođainnuorravuođaingeahča