คำ: Max Herman Gluckman

ใน:
Max Herman Gluckmanการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
mæks ˈhɜrmən 'glʌkmæn

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMax Herman Gluckmanในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: shut upyouroofy'allcomfortable