คำ: masażysta

ใน:
masażystaการออกเสียงใน โปลิช [pl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmasażystaในโปลิช

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: graduatedcomfortableonioninterestingChicago