คำ: martzu

ใน:
martzuการออกเสียงใน ซาร์ดิเนีย [sc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmartzuในซาร์ดิเนีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

martzuการออกเสียงใน Campidanese [sro]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmartzuในCampidanese

สุ่มคำ: forrustabiMaria farrankasa mama 'e su soleCixerri