วิธีการออกเสียงคำว่า mangmangted

mangmangted รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : mangmangted mangmangted [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง mangmangted หรือไม่

สุ่มคำ: agngayangaypakawanennakamianansabaraniwIlokano