วิธีการออกเสียงคำว่า mâ

รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : mâ [so] คุณรู้วิธีการออกเสียง mâ หรือไม่
  • บันทึกการออกเสียง : mâ [tly] คุณรู้วิธีการออกเสียง mâ หรือไม่

สุ่มคำ: sonkorsomaliweynalbaahaffaras