วิธีการออกเสียงคำว่า lwetse

ใน:
lwetse รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : lwetse lwetse [st] คุณรู้วิธีการออกเสียง lwetse หรือไม่

สุ่มคำ: Thaba TsekaMokhotlonglumelakhotsoLesotho