คำ: lunghissimo

ใน:
lunghissimoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlunghissimoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GuccicamiciaSaraPinocchioGiuseppe