คำ: lumàssa

ใน:
lumàssaการออกเสียงใน ลิกัว [lij]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlumàssaในลิกัว

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: balénnaâzelumàssapaxezenà