คำ: Longhorsley

ใน:
Longhorsleyการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLonghorsleyในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: shut upyouroofy'allcomfortable