คำ: Livorno

ใน:
Livornoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLivornoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

Livornoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLivornoในโปรตุเกส

สุ่มคำ: mezzogiornognocchidevomi chiamoChianti