คำ: Lewis Grassic Gibbon

ใน:
Lewis Grassic Gibbonการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈluɪs ˈɡræsɪk ˈɡɪbən

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLewis Grassic Gibbonในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: WikipediacomputeraIrelandone