คำ: Leontiev

ใน:
Leontievการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLeontievในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Leontievการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLeontievในเยอรมัน

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle