คำ: leistungsgesteuert

ใน:
leistungsgesteuertการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงleistungsgesteuertในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sprechenschönKräheinterviewHamburg