คำ: kierper

ใน:
kierperการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkierperในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GeographieWëntgerMoiengeologieSprooch