คำ: lavarsene le mani

ใน:
lavarsene le maniการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlavarsene le maniในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: conigliocellulareTerrapronunciareaprile