คำ: lakay

lakay รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า lakay lakay [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่lakay?

สุ่มคำ: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged