คำ: Laferton

ใน:
Lafertonการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLafertonในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: dognuclearinterestingbeautifulwhat