คำ: kunstmatige

kunstmatigeการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkunstmatigeในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Gerard KleisterleebentFrankrijkDuitslandschool