คำ: Kristeva

ใน:
Kristevaการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงKristevaในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Kristevaการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงKristevaในเยอรมัน

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle