คำ: Kris Van Assche

ใน:
Kris Van Asscheการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงKris Van Asscheในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

Kris Van Asscheการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงKris Van Asscheในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: kaaseenraarleesttrein