วิธีการออกเสียงคำว่า korompi

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ korompi

korompi รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : korompi korompi [pap] คุณรู้วิธีการออกเสียง korompi หรือไม่

สุ่มคำ: sukubokakasdedepretu