คำ: mbolo

ใน:

สุ่มคำ: kimbundunativitatiNgolambunduAmbundu