คำ: Kirzinger

ใน:
Kirzingerการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงKirzingerในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sprechenschönKräheinterviewHamburg