วิธีการออกเสียงคำว่า kaasiak

kaasiak รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : kaasiak kaasiak [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง kaasiak หรือไม่

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu