วิธีการออกเสียงคำว่า Kūkŭm

ใน:
Kūkŭm รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : Kūkŭm Kūkŭm [cr] คุณรู้วิธีการออกเสียง Kūkŭm หรือไม่

สุ่มคำ: pêyaknîsonêwoniyânannikotwâsik