คำ: kënn

ใน:
kënnการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkënnในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Eng Tut?schéineppesmatbaart