คำ: kærnemælk

ใน:
kærnemælkการออกเสียงใน เดนมาร์ก [da]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkærnemælkในเดนมาร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: OdensenederdelMaerskhavartifilosofi