คำ: jänna

ใน:
jännaการออกเสียงใน บาวาเรีย [bar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงjännaในบาวาเรีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: servusGrüß GottGloifegsäichtHådan