คำ: tunngasugit

tunngasugitการออกเสียงใน อินุกติตุต [iu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtunngasugitในอินุกติตุต

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ammaNagligivagitInuktitutinuit tapiriit kanatamiAujuittuq