คำ: itterbium

itterbiumการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงitterbiumในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

itterbiumการออกเสียงใน อาเซร์ไบจัน [az]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงitterbiumในอาเซร์ไบจัน

สุ่มคำ: ülőhelynősbalraittPécs