คำ: ubbing

ubbing รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ubbing ubbing [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่ubbing?

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang