คำ: Sangsangitko

Sangsangitko รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sangsangitko Sangsangitko [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่Sangsangitko?

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu