คำ: salun-at

salun-at รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า salun-at salun-at [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่salun-at?

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang