คำ: Pinili

ใน:
Piniliการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงPiniliในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged