คำ: patiennak

สุ่มคำ: agturongariwawaagongagdadamoagawen