คำ: labaslabasam

สุ่มคำ: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged