คำ: kapatgan

kapatgan รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapatgan kapatgan [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่kapatgan?

สุ่มคำ: agbiagayataddaawanapay