คำ: iti

itiการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงitiในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

itiอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: ania/anaasino/asinnoadoapoading