คำ: Itedmo

Itedmoการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงItedmoในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: agbiagayataddaawanapay