คำ: ikeddeng

ikeddeng รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ikeddeng ikeddeng [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่ikeddeng?

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang