คำ: guram

สุ่มคำ: agsingpetagalwaday-ayatenagannadArpad