คำ: dutdoten

dutdoten รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า dutdoten dutdoten [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่dutdoten?

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang